Waterkwaliteit

De kwaliteit van het zwemwater is over het algemeen uitstekend en wordt nauwlettend in het oog gehouden. Door de waterkwaliteits-
beheerders worden regelmatig monsters genomen. Over het algemeen zijn er geen problemen met de zwemwaterkwaliteit. Mochten er problemen zijn dan wordt dit vermeld onder het kopje "status" onderaan deze pagina. Daarnaast wordt informatie verstrekt via NOS Teletekst (pag. 725), Omroep Gelderland, Teletekst TV Gelderland (pag. 390 en verder) en internet op pagina www.zwemwater.nl.

Voor meer informatie over zwemwaterkwaliteit klik hier. Mochten er problemen zijn met de zwemwaterkwaliteit dan wordt dit ook op het gebied gecommuniceerd door publicatieborden.

Status - Geen actuele informatie beschikbaar

Er is op dit moment geen actuele informatie beschikbaar over de waterkwaliteit

De kwaliteit van het zwemwater wordt alleen gecontroleerd in het zwemseizoen tussen 1 mei en 1 oktober. Kort na 1 mei kunt u hier de gegevens vinden van de waterkwaliteitsonderzoeken.

Tips voor een dagje veilig zwemmen

Zwemmen op de recreatiegebieden van RGV is altijd voor eigen risico. U kunt zelf een bijdrage leveren aan uw eigen veiligheid, en die van uw kind(eren). Hieronder vindt u een aantal tips voor een dagje veilig zwemmen:

  • Verlaat bij onweer en bliksem zo snel mogelijk het water en zoek beschutting. Niet onder een boom, maar bijvoorbeeld in een auto.
  • Op een luchtbed kun je snel een eind afdrijven. Blijf daarom wakker en let goed op.
  • Let op kinderen. Laat ze nooit alleen zwemmen of spelen in het water.
  • Duik nooit in ondiep of troebel water.
  • Vooral zandwinplaatsen en grindgaten kunnen erg diep zijn. Daar zijn vaak plaatselijke, koude stromingen.
  • Ook geoefende zwemmers kunnen in noodsituaties komen. Ga daarom nooit alleen zwemmen.
  • Raak bij kramp niet in paniek. Probeer kalm te blijven en trek zo effectief mogelijk de aandacht van andere zwemmers.

Uw eigen gedrag
Ook u hebt een invloed op een goede zwemwaterkwaliteit: gebruik altijd de sanitaire voorzieningen bij de stranden.

Etensresten, papier, plastic, glas of blik op het strand of in het water kunnen ook gevaarlijk zijn. Naast de kans op verwondingen trekt dit afval bovendien ongedierte aan. Gebruik daarom altijd de afvalbakken bij de stranden.

Gezondheidsklachten

Het water op onze gebieden wordt  in opdracht van de provincie streng gecontroleerd zodat de kans op gezondheidsklachten klein is. Desondanks raden wij u aan na het zwemmen te douchen en u af te drogen. Mocht u (enkele dagen) na het zwemmen toch last krijgen van huiduitslag, oorontsteking, maag- of darmstoornissen, koorts of andere klachten dan is het raadzaam om uw huisarts te consulteren. Vermeld in dat geval dat u gezwommen hebt in natuurwater.

Als u denkt dat u ziek bent geworden door het zwemmen in oppervlaktewater, geef dit dan door aan het Milieu klachten- en informatiecentrum van de provincie zodat de klachten kunnen worden verzameld en er actie ondernomen kan worden. Telefoonnummers: 

  • Milieu klachten-en informatiecentrum Gelderland: 026-3599999. 
  • Waterschap Peel en Maasvallei: 077-3891260.

Website over zwemwaterkwaliteit
www.zwemwater.nl